Velkommen gründer/entreprenør

Connect BAN Bergen er et ledende engleinvestornettverk lokalisert i Bergen, med p.t. 40+ medlemmer. Dybden og bredden i medlemskapene gir gründere/selskaper tilgang på en betydelig erfaring/kompetanse og investeringskraft.

Som en konsekvens, har Connect BAN Bergen evne til å investere i en rekke ulike bransje/industrier. For mer informasjon om hvordan ditt selskap kan komme i betraktning for å kunne presentere for nettverkets medlemmer, ta kontakt med administrasjonen i Connect Vest.

Vår erfaring er at de fleste gründere tar for lett på det faktiske kapitalbehovet og på å hente investorkapital. Uten Connect BAN Bergen, er det høyst usikkert hvor Dyrekassen ville ha vært i dag. I tillegg til investeringer i 2 runder så langt, har medlemmer fra Connect BAN Bergen bidratt til at selskapet internt og eksternt har beveget seg i riktig retning. Den kompetente kapitalen fra Connect BAN Bergen har vært avgjørende for oss.

Roger Holthe Olsen
Gründer/Daglig leder, Dyrekassen

Connect Vest klargjør vekstselskaper for investeringsprosess mot CBB-nettverket.