Om Connect BAN Bergen

Connect BAN Bergen er et av Bergens eldste operative englenettverk, og har investert nærmere 50 millioner kroner i lovende tidligfaseselskaper i Bergen/Hordaland.

Foreningen CBB er en gruppe bestående av mer enn 50 engleinvestorer som investerer «smart kapital», dvs. at kapitalinvesteringene følges av kompetanse og nettverk, gjennom styreposisjon og tilknyttet arbeid. Connect BAN Bergen investerer typisk 1-5 millioner kroner i «såkorn»/tidligfaseselskaper, i en eller flere transjer, alene eller sammen med utvalgte co-investorer.

Den brede kompetansen og erfaringsbakgrunnen gjør det mulig for medlemmene å investere innen en rekke ulike industrier/bransjer. Nettverkets styrke er evnen til å samle medlemmenes investeringer for å løfte større emisjoner, samt å kunne rådgi gründerne/selskapene mot å skulle vokse og nå attraktive mål.

Connect BAN Bergen er ikke et fond, og investerer ikke som en gruppe. Medlemmene samarbeider gjennom investeringsprosessen mot selskapene, men foretar selvstendige investeringsbeslutninger. Hvert enkelt medlem gjør sine egne undersøkelser og evaluerer selv tilgjengelig informasjon, herunder også eventuelle direkte samtaler med selskapene.

Connect BAN Bergen er en formell og registrert forening, med kontorer i Bergen, Hordaland. Foreningen ledes av et medlemsvalgt styre, og assisteres i den daglige drift av Connect Vest administrasjonen. Foreningen møtes til månedlige investorluncher, unntatt i juli og august, for presentasjon og vurdering av unge lovende selskaper.

Bli medlem